JOERG BOETHLING | photography & pictures

Image 1/1
UGANDA Karamoja , Karimojong a pastoral tribe , young shepherd  / UGANDA Karamoja , Volk der Karimojong , Hirtenjunge