JOERG BOETHLING | photography & pictures

Image 1/1
INDIA, Karnataka, Bylakuppe, tibetan buddhist in refugee settlements, monks shave their heads / INDIEN, Bylakuppe, tibetische buddhistische Moenche in den tibetischen Fluechtlings-Siedlungen "Lugsum Samdupling", gegruendet 1960 und "Dickyi Larsoe", gegruendet 1969
jbo14544.jpg